Uniwersytet Pierwszego Wieku

 

 

 

TREŚCI ZE STRONY UPW.SUM.EDU.PL ZOSTAŁY PRZENIESIONE NA GŁÓWNĄ STRONĘ UCZELNI.

AKTUALNA STRONA BĘDZIE AKTYWNA DO KOŃCA KWIETNIA 2014.

NOWA STRONA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM: 

http://www.sum.edu.pl/aktualnosci-i-komunikaty-upw

 

 

 

 

 

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014
16.11.2013r godzina 09:00 Centrum Dydaktyczne sala 112
Wydział Nauk o Zdrowiu Ul. Medyków 12c, Katowice - Ligota

 

 

PROGRAM  NAUCZANIA NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

UNIWERSYTET PIERWSZEGO WIEKU

 

 1. Kierunek studiów: CIAŁO BEZ TAJEMNIC
 2. Rodzaj zajęć dydaktycznych: ĆWICZENIA, WYKŁADY
 3. Liczba grup: 1
 4. Liczba osób w grupie: 20
 5. Liczba godzin przewidziana na grupę (WYKŁADY): 15 godzin
 6. Liczba godzin przewidziana na grupę (ĆWICZENIA): 30 godzin
 7. Rygor: zaliczenie z oceną 

Celem ogólnym zajęć w UNIWERSYTECIE PIERWSZEGO WIEKU jest zapoznanie młodzieży z problematyką ciała ludzkiego – jego aspektów anatomiczno-fizjologicznych, psychologicznych i socjologicznych, a także kształtowanie postaw zdrowotnych, zdrowego stylu życia w poszczególnych okresach  rozwoju człowieka.

 

W wyniku realizacji celów szczegółowych student potrafi w podstawowym zakresie:

 1. Wskazywać na różnice pomiędzy płcią
 2. Charakteryzować i oceniać rozwój fizyczny, psychiczny
 3. Omówić kryteria i cele oceny dojrzałości szkolnej
 4. Analizować zdrowotne uwarunkowania dyspozycji do pracy szkolnej
 5. Omówić wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży
 6. Dobierać prawidłową dietę ucznia
 7. Wymienić zasady ergonomii w trakcie nauki i zabawy
 8. Wskazywać na związek terapeutycznego oddziaływania muzyki i tańca na organizm
 9. Rozróżniać zabawy terapeutyczne
 10. Zaprezentować podstawy edukacji poruszania się na wózku inwalidzkim
 11. Charakteryzować podstawy biomechaniki, kinezjologii w oparciu o urządzenia diagnostyczne
 12. Tłumaczyć znaczenie wybranych zabiegów fizykalnych w rehabilitacji
 13. Znać elementy udzielania pierwszej pomocy
 14. Łączyć zabawę z nauką
 15. Tworzyć plan czasu wolnego i sposobu relaksacji w sytuacjach stresujących

 

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA ZAJĘĆ (załącznik nr 2)

REGULAMIN UNIWERSYTETU PIERWSZEGO WIEKU (załącznik nr 3)

ZALICZENIE:

 • ZALICZENIE KIERUNKU – NA OCENĘ – FORMA PISEMNA - TEST
 • OCENA PRACY WŁASNEJ STUDENTA NA ZADANY TEMAT

 

METODY NAUCZANIA: wykład, dyskusja, dyskusja kierowana, ćwiczenia,  pogadanka, analiza materiałów własnych i źródłowych, metody aktywizujące

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNĄ planuje się zorganizować w formie 45 minutowych wykładów jako wprowadzenia do obowiązującego tematu. Dla studentów przygotowane będą konspekty z możliwością bieżącego uzupełniania treści wykładu.

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA zorganizowana będzie w formie 90 minutowych warsztatów (2 x 45 min),  w trakcie których STUDENCI będą mogli aktywnie i czynnie uczestniczyć w zajęciach. Każdy temat zakończony będzie przedstawieniem tematów/zagadnień do pracy własnej w warunkach domowych. Oceny zawarte będą w indeksie studenta. Na zakończenie całego cyklu spotkań uczestnicy będą mieli możliwość przystąpienia do  nieobowiązkowego zaliczenia w formie teoretycznej, obejmującej treści przekazane w trakcie całego programu nauczania. Każdy uczestnik uzyska dyplom ukończenia zajęć, podpisany przez opiekuna grupy oraz Dziekana Wydziału.

 

 

HARMONOGRAM  KURSU „CIAŁO BEZ TAJEMNIC”

W RAMACH UNIWERSYTETU PIERWSZEGO WIEKU

SEMESTR ZIMOWY 2013/2014

 

DATA

GODZINY

RODZAJ ZAJĘĆ

GRUPA A

 

16.11.

2013

9.00-10.30

 

UROCZYSTE OTWARCIE UNIWERSYTETU PIERWSZEGO WIEKU

oraz

WYKŁAD INAUGARYCYJNY

„Dziewczynki są z Wenus a Chłopcy z Marsa”

Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec - Plinta

10.45-12.15

Wykład dla rodziców

„A B i C nie tylko dla kobiet”

KOORDYNATOR

Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec – Plinta

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

PROWADZĄCY

mgr Barbara Kotlarz

10.45-12.15

ĆWICZENIA

„SPOTYKAJĄ SIĘ DWIE KOMÓRKI”

Od poczęcia do narodzin

SALA NR

KOORDYNATOR

Dr n.med.

Beata Naworska

30.11.

2013

9.00-9.45

WYKŁAD

„TAJEMNICE LUDZKIEGO CIAŁA” – WYKŁAD

SALA NR 106 CD

Prowadzący

dr n. med. Małgorzata Kazimierczak

10.00-11.30

ĆWICZENIA

podstawy anatomii człowieka

SALA NR 106 CD

Prowadzący

mgr Agnieszka Kobiołka

14.12.

2013

9.00-9.45

WYKŁAD

„JESTEŚMY PODOBNI

A KAŻDY JEDNAK INNY”

SALA NR 106 CD

KOORDYNATOR

Dr n. med. Bogusława Banaszak - Żak

 

10.00-11.30

ĆWICZENIA

Podstawy prawidłowego rozwoju

SALA NR 106 CD

KOORDYNATOR

Dr n. med. Bogusława Banaszak - Żak

 

 

11.45-12.30

WYKŁAD

„ŚMIECI DO KOSZA, ZDROWE JEDZENIE DO ŻOŁĄDKA

SALA NR 106 CD

KOORDYNATOR

Dr hab. med.Tomasz Irzyniec

12.45-14.15

ĆWICZENIA

Podstawy prawidłowego żywienia

dzieci i młodzieży

SALA NR 106 CD

KOORDYNATOR

Dr hab. med.Tomasz Irzyniec

 

11.01.

2014

9.00-9.45

 

WYKŁAD

„MÓJ PLAC ZABAW”

SALA NR 112 CD

KOORDYNATOR

Dr n. med. Anna Famuła

Prowadzący mgr Bartosz Kmita

 

10.00-11.30

 

ĆWICZENIA

Integracja sensomotoryczna – jako przykład naukowej zabawy dla dzieci w wieku szkolnym

SALA NR 112 CD

KOORDYNATOR

Dr n. med. Anna Famuła

Prowadzący Bartosz Kmita

 

11.45-12.30

 

WYKŁAD

„Z MUZYKĄ ZA PAN BRAT”

SALA NR 112 CD

KOORDYNATOR

Dr n. med. Anna Famuła

 

 

12.45-14.15

ĆWICZENIA

Podstawy terapeutycznego oddziaływania muzyki i tańca

SALA NR 112 CD

KOORDYNATOR

Dr n. med. Anna Famuła

 

 

HARMONOGRAM  KURSU „CIAŁO BEZ TAJEMNIC” W RAMACH UNIWERSYTETU PIERWSZEGO WIEKU

SEMESTR LETNI 2013/2014DATA

GODZINY

RODZAJ ZAJĘĆ

GRUPA A

 

22.02.

2014

 

9.00-9.45

WYKŁAD

„ JAK FUNKCJONOWAĆ BY NIE ZWARIOWAĆ”

SALA NR 105 CD

KOORDYNATOR

dr n. hum. Monika Bąk - Sosnowska

 

10.00-11.30

ĆWICZENIA

Podstawy psychologii

SALA NR 105 CD

KOORDYNATOR

dr n. hum. Monika Bąk - Sosnowska

 

11.45-12.30

WYKŁAD

„ JAK ŻYĆ PIĘKNIEJ”

SALA NR 105 CD

KOORDYNATOR

dr n. hum. Lesław Niebrój

 

12.45-14.15

ĆWICZENIA

Podstawy filozofii

SALA NR 105 CD 

KOORDYNATOR

dr n. hum. Lesław Niebrój

 

29.03.

2014

9.00-9.45

WYKŁAD

JAK DZIAŁAMY…”

SALA NR 106 CD

KOORDYNATOR

dr n. med. Anna Famuła

10.00-11.30

ĆWICZENIA

Podstawy biomechaniki, kinezjologii w oparciu o urządzenia diagnostyczne

SALA NR 106 CD

KOORDYNATOR

dr n. med. Anna Famuła

11.45-12.30

WYKŁAD

„DZIAŁA POTAJEMNIE,

A EFEKTY JUŻ WIDZIMY - ŚWIATŁO”.

SALA NR 106 CD

KOORDYNATOR

mgr Iwona Nowakowska

  

12.45-14.15

ĆWICZENIA

Znaczenie wybranych zabiegów fizykalnych w rehabilitacji

SALA NR 106 CD

KOORDYNATOR

mgr Iwona Nowakowska

 

26.04.

2014

9.00-9.45

WYKŁAD

„MÓJ PRZYJACIEL NA WÓZKU”

SALA NR 105 CD

KOORDYNATOR

dr n. o kult. fiz. Ryszard Plinta

 

10.00-11.30

ĆWICZENIA

Podstawy edukacji poruszania się na wózku inwalidzkim

SALA NR 105 CD

KOORDYNATOR

dr n. o kult. fiz. Ryszard Plinta

 

11.45-12.30

WYKŁAD

„ZANIM PRZYJEDZIE

KARETKA”

SALA NR 105 CD

KOORDYNATOR

dr hab. n. med. Dariusz Szurlej

 

12.45-14.15

ĆWICZENIA

Elementy pierwszej pomocy

SALA NR 105 CD

KOORDYNATOR

dr hab. n. med. Dariusz Szurlej

 

31.05.

2014

9.00-9.45

 

WYKŁAD

Tzw. „SZKOŁA PLECÓW“ dla dzieci jako program profilaktyczny wad postawy ciała u dzieci i młodzieży szkolnej

KOORDYNATOR

dr n. med. Anna Brzęk

 

10.00-11.30

 

ĆWICZENIA

Rosnę zdrowo czy mój kręgosłup też?

SALA NR 105 CD

KOORDYNATOR

dr n. med. Anna Brzęk

 

11.45-12.30

 

WYKŁAD

BY CIAŁO MNIE KIEDYŚ NIE BOLAŁO …”

SALA NR 105 CD

KOORDYNATOR

dr n. med. Anna Brzęk

Prowadzący mgr Jacek Sołtys

 

12.45-14.15

ĆWICZENIA

Zasady ergonomii w codziennym życiu ucznia

SALA NR 105 CD

KOORDYNATOR

dr n. med. Anna Brzęk

Prowadzący mgr Jacek Sołtys

 

21.06.

2014

9.00

WYKŁAD PODSUMOWUJĄCY

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013

SALA NR 112 CD

Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


 Newsy

Plakat (16-08-2012) więcej

Plakat

Informacje Kontaktowe

Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach


Email: m.michalski@autograf.pl

Tel: 32-208-87-38, 32-208-87-12